Facebook

Facebook je systém který původně vznikl jako komunikační nástroj pro spolupráci a výměnu informací mezi vysokoškolskými studenty. Hned od svého začátku měl ohromný vzestup popularity. Facebook mohli v počátcích používat pouze studenti a pracovníci vybraných univerzit a organizací. Pro vstup do systému byla potřeba platná emailová adresa v doméně příslušné univerzity nebo organizace. Dnes už však je tento systém uvolněn všem. Na celém světě se stal Facebook fenoménem dnešní doby.

U nás se začíná využívat a prosazovat až poslední dobou. Začínají ho použivat nejen běžní lidé ale i různé politické strany a uskupení. Perličkou byla skupina lidí která vytvořila vajíčkové šílenství které se strhnulo na mítincích ČSSD před volbami do EP. Takových skupin které podporují nebo naopak brojí proti určitým politikům nebo celým stranám je však spousta. Možná už další předvolební kampaň se ve virzuálním světě přesune na Facebook.

A abych přiblížil Facebook lidem kteří ho neznají. Páteř a hlavní část systému tvoří rozsáhlá spleť kontaktů, respektive vazeb známosti mezi jeho uživateli, kteří se pak dále seskupují do menších podsítí na základě příslušnosti např. ke stejné oblasti, víře, firmě. Těmto skupinám se říká lokální sítě a aplikace obsahuje celou řadu nástrojů, které umožňují uživatelům ve stejné lokální síti spolupracovat, počínaje společnou nástěnkou, přes kalendář, fotografickou galerii a množství dalších funkcí.

Obrovskou výhodou Facebooku je program Facebook Platform, umožňující v podstatě neomezené rozšiřování původní aplikace a její zdokonalování, výbavu o nové funkce a doplňky. Facebook má vlastní API které umožňuje vytvářet vlastní aplikace a nástavby. Každý programátor může vytvářet vlastní aplikaci, nebo přesněji řečeno plugin, který zpřístupní uživatelům Facebooku nové funkce. Aplikace má přístup k datům svého uživatele, a může tedy operovat s jeho kontakty. Rozšíření těchto pluginu jsou obrovská.